Posted on

Konkurs Sztuki Recytatorskiej 2019

Poddębicki Dom Kultury i Sportu informuje , że zmianie ulega termin nadsyłania zgłoszeń na konkurs Sztuki Recytatorskiej 2019.
Zgłoszenia należy przesłąć do dnia 20 maja 2019r. Konkurs odbędzie się 4-5 czerwca 2019 r.

XXVIII KONKURS SZTUKI RECYTATORSKIEJ 20-21 maja 2019 r.
Konkurs skierowany jest do dzieci z  Przedszkoli, Oddziałów Przedszkolnych oraz uczniów  Szkół Podstawowych , Gimnazjum i Szkół Ponagdimnazjalnych z terenu Powiatu Poddębickiego.
Celem konkursu jest popularyzacja literatury polskiej i światowej, kultury słowa i sztuki recytatorskiej.

Dzień I – 20 maja 2019 r.
1.Uczestnicy: 5-6-latki z Przedszkola, Oddziałów Przedszkolnych i Klas I-IV Szkoły Podstawowej z terenu powiatu poddębickiego
2. Kategorie:
Kategoria I) dzieci z grup 5-6 latki z Przedszkola i Oddziałów Przedszkolnych,
Kategoria II ) uczniowie klas I-II Szkoły Podstawowej,
Kategoria III ) uczniowie klas III-IV Szkoły Podstawowej.
Podział może ulec zmianie.
3 .Eliminacje do konkursu prowadzone są w przedszkolach i szkołach w celu wytypowania reprezentantów:
-2 uczestników- kat. I dzieci z grup 5-6 latki z Przedszkola i Oddziałów Przedszkolnych,
-2 uczestników – kat. II uczniowie klas I- II Szkoły Podstawowej
-3 uczestników- kat. III uczniowie klas III-IV Szkoły Podstawowej
UWAGA! W Przedszkolach i Szkołach Podstawowych powyżej 100 dzieci i uczniów Konkurs dopuszcza maksymalnie 5 recytatorów w każdej kategorii.
4. Zasady prezentacji dla kategorii I-II-III :
Uczestnicy przedstawiają jeden wybrany wiersz – czas nie może przekroczyć 3 min.
5.  Kryteria oceny recytacji: -dobór repertuaru do wieku dziecka -interpretacja utworu -kultura słowa -ogólny wyraz artystyczny
6.Konkurs odbędzie się w dniu 20.05.2019 r. godz 10.00 w Poddębickim Domu Kultury i Sportu- sala parter
7. Uczestnicy Konkursu, udzielą organizatorowi zezwolenia, w formie oświadczenia (załącznik nr1 do regulaminu), na rozpowszechnianie swojego wizerunku w różnych formach przekazu: prasowego, telewizyjnego, filmowego, radiowego, stronach www oraz w mediach społecznościowych.
8.Uczestnicy Konkursu przeniosą nieodpłatnie na rzecz organizatora prawa do rejestracji utworów i artystycznych wykonań podczas Konkursu w zakresie ich – rejestracji telewizyjnej – nadawania oraz reemisji – utrwalenia – zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu– wprowadzenia do obrotu oraz najmu i użyczenia – wprowadzenia do pamięci komputera oraz do sieci Internet – publicznego odtwarzania oraz wyświetlania.
9. Zgłoszenie do konkursu odbywa się przez przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia, ksero utworów, z podpisanym oświadczeniem i klauzulą RODO* ( załącznik nr 1 do regulaminu) na adres Poddębickiego Domu Kultury u Sportu ul.Mickiewicza 9/11; 99-200 Poddębice tel. 517667947 do dnia 28.04.2019r.- zgłoszenia tylko przez Przedszkola, Odziały Przedszkolne i Szkoły.
10. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator
*zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych Dz.U.2018 poz. 1000 i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Dzień II –  21 maja 2019 r.
1.Uczestnicy: Klasy V-VIII Szkoły Podstawowej, Gimnazja i Szkoły Ponadgimnazjalne z terenu powiatu poddębickiego
2. Kategorie:
Kategoria IV ) uczniowie klas V-VI Szkoły Podstawowej,
Kategoria V) uczniowie klas VII-VIII Szkoły Podstawowej i kl. III Gimnazjum,
Kategoria VI ) uczniowie Szkół Ponadgimnazjalnych.
Podział może ulec zmianie.
3.Eliminacje do konkursu prowadzone są w szkołach w celu wytypowania reprezentantów:
-2 uczestników -kat. IV uczniowie klas V-VI Szkoły Podstawowej
-2 uczestników kat. V uczniowie klas VII-VIII Szkoły Podstawowej i kl. III Gimnazjum,
-2 uczestników – kat.VI uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
UWAGA! W Szkołach powyżej 100 uczniów Konkurs dopuszcza maksymalnie 5 recytatorów w każdej kategorii.
4.Zasady prezentacji dla kategorii IV-V-VI:
Uczestnicy przedstawiają 2 utwory: jeden wiersz i jeden fragment prozy polskiej lub światowej. Czas prezentacji nie może przekroczyć 6 minut od momentu rozpoczęcia (w przypadku przekroczenia ram czasowych prezentacja będzie przerywana- nie wpływa to na ocenę prezentacji).
5. Kryteria oceny recytacji: -wartości artystyczne utworów oraz ich dobór dostosowany do możliwości wykonawczych uczestnika -interpretacja utworu -kultura słowa -ogólny wyraz artystyczny
6.Konkurs odbędzie się w dniu 21.05.2019 r. godz 10.00 w Poddębickim Domu Kultury i Sportu- sala parter
7. Uczestnicy Konkursu, udzielą organizatorowi zezwolenia, w formie oświadczenia (załącznik nr1 do regulaminu), na rozpowszechnianie swojego wizerunku w różnych formach przekazu: prasowego, telewizyjnego, filmowego, radiowego, stronach www oraz w mediach społecznościowych.
8.Uczestnicy Konkursu przeniosą nieodpłatnie na rzecz organizatora prawa do rejestracji utworów i artystycznych wykonań podczas Konkursu w zakresie ich – rejestracji telewizyjnej – nadawania oraz reemisji – utrwalenia – wielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu– wprowadzenia do obrotu oraz najmu i użyczenia – wprowadzenia do pamięci komputera oraz do sieci Internet – publicznego odtwarzania oraz wyświetlania.
9. Zgłoszenie do konkursu odbywa się przez przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia, ksero utworów,  z podpisanym oświadczeniem i klauzulą RODO* ( załącznik nr 1 do regulaminu) na adres Poddębickiego Domu Kultury u Sportu ul.Mickiewicza 9/11; 99-200 Poddębice tel. 517667947 do dnia 28.04.2019r.- zgłoszenia tylko przez Szkoły
10.Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
*zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych Dz.U.2018 poz. 1000 i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

załacznik nr 1 KSR załacznik nr 1 KSR Karta zgłoszenia KSR Karta zgłoszenia KSR 2019 Konkurs Sztuki Recytatorskiej2019 Konkurs Sztuki Recytatorskiej