Poddębicki Dom Kultury i Sportu

W genezie

powstania naszej placówki wrócić należy do roku 1965, kiedy to przy Urzędzie Powiatowym w Poddębicach, powstała Powiatowa Poradnia Pracy Kulturalno-Oświatowej. Do jednej z najważniejszych funkcji tej Poradni należało prowadzenie i opieka merytoryczna nad klubami Ruch i Klubami Rolnika na terenie powiatu. Miała ona swoją siedzibę początkowo w Urzędzie Powiatowym przy ul. Łęczyckiej, następnie w drewnianym baraku przy ul. Łódzkiej a po oddaniu do użytku budynku Biblioteki Publicznej tam zajęła kilka pomieszczeń. Po likwidacji powiatów w roku 1975 poradnię przejął Wojewódzki Dom Kultury z siedzibą w Zduńskiej Woli zaś w Poddębicach powstała jego filia. W 1977 roku zarządzeniem naczelnika Miasta i Gminy powstał Poddębicki Dom Kultury, który od września 1980r po zakończeniu remontu pałacu, tu otrzymał swoją siedzibę. Pierwszym dyrektorem placówki w latach 1977-1990 był nieżyjący już pan Jan Urbańczyk. Później naszą placówkę prowadził pan Jan Pietrzak, a następnie pan Zbigniew Skrzypczyński. W 1991 roku w wyniku rozstrzygnięcia ogłoszonego konkursu na stanowisko dyrektora powołana została pani Magdalena Binder. Rok 2005 otworzył przed nami nowy rozdział historii-Poddębicki Dom Kultury został połączony z Obiektami Sportowymi w Poddębicach . Od 1 października tegoż roku zwiemy się Poddębicki Dom Kultury i Sportu.

Wymieniając chronologicznie formy amatorskiego ruchu artystycznego Domu Kultury należy pamiętać, że śpiewały w nim MUSZELKI i UNAKORDE ,kwartet wokalny MUCHA NIE SIADA i zespół LA BOMBA, który tworzyły: Iza Bąkowska i Klaudia Pełczyńska. Oklaskiwaliśmy GRUPĘ CHWILOWĄ w składzie Agata Gromek - Zuchniewicz i Mariusz Łukasik, która zdobywała dla Poddębic laury na scenach festiwali poezji śpiewanej, wśród osiągnięć tej grupy należy wymienić: Sieradz-Festiwal Poezji Śpiewanej „Dopóki jestem…”, Radom- Ogólnopolski Turniej Śpiewających Poezję Łaźnia, Bytom- Festiwal ,,Kwiaty na bruku”. Mieliśmy przyjemność organizowania dla dużej grupy wiernych słuchaczy poetycko – muzycznych spektakli ,,Kawiarenki poetyckiej”. Fani jazzu chętnie zachodzili w nasze progi by posłuchać zespołu COMBO i jego gości. Szczególne miejsce w naszej pamięci, w pamięci pracowników zachowały zespoły grające regge, rock, hevy-metal, które z gorliwością ćwiczyły codziennie, umilając nam ranki, popołudnia i często do późna ,do bardzo późna wieczory.
Ale gości również u nas od 1991r lżejsza i cichsza muzyka, bowiem z nią wiąże się najpopularniejszy w rejonie poddębickim Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej SOLLA. Kierownikiem artystycznym Festiwalu jest pani Karolina Gruchot-Krysiak, a kierownikiem muzycznym pan Roman Nowak.Wracając do muzyki, do dziś rozbrzmiewa w naszych murach na fortepianie, gitarze, keyboardzie, akordeonie, saksofonie również na komputerze, bowiem uczymy obsługi komputerowych programów muzycznych, sprzętu nagłośniającego, aranżacji, wykonujemy aranże i nagrywamy ścieżki dźwiękowe. Gra u nas zespół keybordzistów, śpiewa tercet wokalny, młodzieżowa grupa wokalna. Od paru lat prowadzimy Studio Piosenki-dzięki podopiecznym pana Romana Nowaka zdobywamy laury na scenach ogólnopolskich. W naszej ofercie mamy również emisję głosu i kulturę żywego słowa, zajęcia te prowadzi pani Karolina Gruchot-Krysiak.

Działalność zespołów ludowych rozwinęła się dzięki pani Grażynie Polak, która prowadziła grupy takiej jak: chór ludowy CZEREMCHA, późniejszy zespół śpiewaczy, zespół ludowy PUDłOWIANKI, kabaret LUSTERKO z Góry Bałdrzychowskiej, kabarety: CO W TRAWIE PISZCZY, AFERA czy FAJA. Poddębicki Dom Kultury kontynuował te formy działalności dzięki istnieniu zespołu śpiewaczego z Pudłowa, Chóru Seniora oraz kapeli PODDĘBICZANIE. W 1999r.powstał zespół folklorystyczny GÓRA BAłDRZYCHOWSKA, który pod opieką instruktor Karoliny Gruchot -Krysiak wszedł  do ścisłej czołówki zespołów powiatu poddębickiego. Dzięki niemu zdobyliśmy mi. laury na Ogólnopolskim Festiwalu Współczesnej Twórczości Ludowej w Kamieniu Pomorskim, Ogólnopolskim Przeglądzie Kapel i Zespołów Ludowych Stylizowanych im. Jana Derlety w Szydłowcu, reprezentował również województwo łódzkie na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. W 2009r. zespół zmienił nazwę na „GÓRZANIE” .W 2007r. pani Karolina Gruchot-Krysiak z ramienia  PDKiS-  rozpoczęła współpracę z  Zespołami Pieśni i Tańca powstałymi w Bałdrzychowie. Zespół Ludowy "BAŁDRZYCHOWIANIE" z Kapelą "BAŁDRZYCHOWIACY", Zespół Pieśni i Tańca "BAŁDRZYCHÓW" i "BAŁDRZYCHOWSKIE DZIECI" reprezentowały nasz region na  III Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Eger, XIII Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym na Słowacji  oraz miały turne po regionie Beszkit Andor i Rimóc na Węgrzech oraz Serbii. Nasza współpraca zaowocowała imprezą o zasięgu międzynarodowym - "Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne -Poznajmy się"  - są okazją do poznania zespołów ludowych z całego świata.

Recytacja miała także swoje miejsce w amatorskim ruchu artystycznym w Poddębicach. Konkurs recytatorski dla uczniów Szkół Podstawowych powstał z inicjatywy pani Grażyny Polak, prowadzony był przez wiele lat przez panią Monikę Wdowiak-Rzepecką, organizowany jest nadal w naszej placówce obecnie jako Powiatowy Konkurs Sztuki Recytatorskiej i obejmuje swym zasięgiem Przedszkola, Szkoły Podstawowe, Gimnazja i Szkoły Ponadgimnazjalne.

Z tak wielkiego działu sztuki jakim jest teatr pojawił się na naszym terenie gatunek teatru ludowego, który istniał w Górze Bałdrzychowskiej. Przy tej okazji należy wspomnieć o istnieniu dziecięcych i młodzieżowych grup recytatorskich, a to pomogło w tworzeniu teatrzyków dziecięcych takich jak: Promyczek czy Supełek. Kilka lat temu zakończyły działalność młodzieżowe grupy teatralne, które sławiły Poddębice odnosząc wiele sukcesów. Były to Teatr TRIK, "Dom Pana Sebastiana" oraz "Euforia". Obecnie działa "GRUPA TEATR"  składająca się z młodzieży ponadgimnazjalnej. Do tej pory wystawili "Igraszki z Diabłem" Jana Drdy," Przed sklepem jubilera" Karola Wojtyły, "Poskromienie złośnicy" na motywach komedii Williama Szekspira, "Nie lubię kobiet" na motywach opowiadania Katarzyny Grocholi oraz "Stefcię Ćwiek w szponach życia" Dubravki Ugresic. Działa również Teatrzyk Dziecięcy i Grupa Jasełka. Reżyserem wszystkich spektakli i autorem adaptacji teatralnych jest pani Karolina Gruchot-Krysiak.

Taniec jako jedna z barwnych i widowiskowych, a zarazem trudnych form miał też swój udział w formacjach artystycznych Poddębickiego Domu Kultury. Dziś już historią jest duet Zygzak, który wniósł swój wkład w amatorski ruch artystyczny w Poddębicach. Przez wiele lat cieszyły nas talenty dzieci i młodzieży z ekspresją taneczną tworzące grupy taneczne: 13, Dance czy Rytmix. Miłośnicy break - dance utworzyli grupę Street Boys. Od lat systematycznie zachęcamy najmłodszych do rozwijania zamiłowań muzycznych i tanecznych poprzez organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiczno - umuzykalniających dla 6-letnich przedszkolaków Przedszkola w Poddębicach oraz dla najmłodszych uczniów Szkół Podstawowych na terenie naszej gminy. Zajęcia te prowadziła pani Monika Wdowiak-Rzepecka i pan Roman Nowak. Obecnie prowadzone są w nowej formie organizacyjnej. Organizujemy również zajęcia callaneticsu, tańca towarzyskiego, tańca nowoczesnego. W roku 2008r. utworzyliśmy  grupę mażoretek DALIA. Zespół podzielony na kategorie wiekowe: kadetki, juniorki i seniorki nieprzerwanie od lat ma zdobywa tytuły Mistrzów Polski Środkowej w kategorii formacji, mini formacji, solo, duo i tro. Dzięki zaangażowaniu dyrektor pani Magdaleny Binder i instruktora mażoretek  pani Karoliny Gruchot-Krysiak od roku 2012 w Poddębicach odbywają się Otwarte Mistrzostwa Mażoretek Polski Środkowej jako estrada nominacyjna do Mistrzostw Polski. Zajęcia plastyczne prowadzone przez wiele lat przez  p. Pawła Duraja zaowocowały wieloma talentami kontynuującymi naukę w Akademiach Sztuk Pięknych w całym kraju.

Pamiętamy również o seniorach. To dla nich powstał Klub Przyjaciół Seniora. A w 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku. Gości w naszych progach również Klub Fotografika- skierowany do pasjonatów fotografii, to z nimi od roku 2009 organizujemy plenery fotograficzne.

Nie zapominamy również o najmłodszych, to dla nich powstała AKADEMIA DLA MALUCHA, w której rozwijają się plastycznie i ruchowo dzieci od 3 roku życia. Możemy się również pochwalić grupą wolontariuszy, której pomysłodawczynią była pani Monika Wdowiak-Rzepecka. To wraz z nimi organizujemy Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, aukcje charytatywne dla dzieci z Domów Dziecka, Szkół Specjalnych i chorych w poddębickim szpitalu. Od września roku 2010 wolontariat w nowej formule organizacyjnej już jako Poddębickie Centrum Wolontariatu z przeszkoloną kadrą koordynatorską stał się ośrodkiem współpracującym z ośrodkami wolontarystycznymi  woj.łódzkiego. Szkoli i wspiera merytorycznie wolontariuszy i koordynatorów, pomaga Szkolnym Klubom Wolontariatu oraz  kieruje pracą wolontariuszy Centrum.

Od początku istnienia PDKiS prowadzi wielokierunkową działalność, której celem jest zaspokajanie potrzeb i oczekiwań lokalnego środowiska w dziedzinie kultury. Do podstawowych naszych zadań należy: edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, gromadzenie i dokumentowanie tworzenie ochrona i udostępnienie dóbr kultury, tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych, administrowanie zabytkowym zespołem pałacowo-parkowym w miarę przyznawanych środków z budżetu gminy.Miesięcznie w zajęciach stałych w zespołach, sekcjach i klubach skupiamy około 300 osób w tym dzieci młodzież i dorosłych.

Duża rzesza sympatyków sztuki odwiedza organizowane przez nas wystawy, koncerty, spotkania i festyny. Wszak na stałe wpisały się w krajobraz Poddębic :Wybory Małej Miss i Mistera Lata, Turniej Rodzin, Dni Poddębic, Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne -Poznajmy się, Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej SOLLA, Konkurs Plastyczny „Wakacyjne Impresje’’, Konkursy Plastyczne: Wielkanocny i Bożonarodzeniowy, Powiatowy Konkurs Młodych Keyboardzistów, Powiatowy Konkurs Sztuki Recytatorskiej, Konkurs Poetycki „Wiersze z szuflady”- obecnie Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Ziemowita Skibińskiego "Zaczyna się od słowa" i Powiatowy Konkurs Cheeleaders, który najpierw rozszerzył swój zasięg na teren województwa łódzkiego jako Wojewódzki Turniej Zespołów Mażoretkowych  i Cheerleaders by w roku 2012 stać się sceną ogólnopolską jako Otwarte Mistrzostwa Mażoretek Polski Środkowej.

W październiku 2010r. Poddębicki Dom Kultury i Sportu dostał się do  Programiu Narodowego Centrum Kultury „ Dom Kultury +”. W Polsce jest 4169 instytucji kultury 50 z nich zakwalifikowało się do Programu- MY TEŻ !. Celem nadrzędnym programu „ Dom Kultury +” jest wzmocnienie potencjału i roli domu kultury oraz sprzyjanie kształceniu postaw aktywnego uczestnictwa w kulturze, a także zwiększenie atrakcyjności usług kulturalnych. Dlatego rozpoczęliśmy pracę nad stworzeniem analizy SWOT i napisaniem strategii rozwoju PDKiS, która ma wyznaczyć kierunki działania ośrodka kultury na najbliższe lata.

W grudniu 2010 w Pałacu, w którym mieści się PDKiS rozpoczął się remont kapitalny. W czerwcu 2011r. PDKiS został przeniesiony na czas remontu do dwóch pokoików w Urzędzie Miejskim w Poddębicach. 31 maja 2015r. oficjalnie oddano budynek Pałacu mieszkańcom Poddębic. Z dniem 29 lipca 2020 r. odeszła na emeryturę Magdalena Binder . Dyrektor tej placówki od 1991 r. A historia pisze się dalej....