Poddębickie Centrum Wolontariatu

 Poddębickie Centrum Wolontariatu przy Poddębickim Domu Kultury i Sportu

Powstało we wrześniu 2010 r.
Ma wyszkoloną kadrę koordynatorską. Jest ośrodkiem współpracującym z ośrodkami wolontarystycznymi  woj.łódzkiego. Szkoli i wspiera merytorycznie wolontariuszy i koordynatorów. Pomaga Szkolnym Klubom Wolontariusza. Kieruje pracą wolontariuszy Centrum.

Dyżur koordynatorski: Wtorki w godz. 9:00- 16:00
tel. sekretariat PDKiS 436782991
e-mail:pdkis@op.pl