Informacja ogólna

Poddębicki Dom Kultury i Sportu w Poddębicach informuje osoby zmagające się z różnego rodzaju niepełnosprawnością, iż mogą skontaktować się telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej z naszą placówką w celu poinformowania o chęci skorzystania z usług PDKiS.
Informacja ta pozwoli pracownikom PDKiS w odpowiedni sposób zaspokoić potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie usług PDKiS w Poddębicach.
W przypadku informacji dostarczonej mailowo w dni wolne od pracy lub po godz. 15:30, sprawa będzie załatwiona i potwierdzona w pierwszym dniu roboczym
następującym po dniu odebrania informacji mailowej.

Poddębicki Dom Kultury i Sportu
ul. Łódzka 31
99-200 Poddębice
tel. 43 678-41-71 lub 517-667-947
e-mail: pdkis@op.pl

1. Wejście do Siedziby PDKiS znajduje się od strony ulicy Zielonej. Do głównego wejścia prowadzi podjazd dla osób poruszających się na wózku. Po przekroczeniu głównego wejścia wchodzi się do obszernego holu.
Wejście do Domu Pracy Twórczej Osób Niepełnosprawnych jest od strony Północnej, od strony placu zabaw. Cały obiekt przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych.
2. Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową są obsługiwane przez PDKiS na parterze budynku po telefonicznym przekazaniu informacji o takiej potrzebie.
3. Do siedziby PDKiS może wejść osoba z psem asystującym lub z psem przewodnikiem.
4. PDKiS oferuje również w zakresie swojej działalności skierowanej do osób niepełnosprawnych różnego rodzaju spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty, spotkania, konkursy plastyczne i tematyczne.
5. W siedzibie PDKiS na parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Obiekt Domu Pracy Twórczej Osób Niepełnosprawnych jest w całości przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
6. Na terenie PDKiS nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.
7. Budynek siedziby PDKiS nie został wyposażony w windę, która pozwala przewozić wózki z osobami niepełnosprawnymi.
Budynek Domu Pracy Twórczej Osób Niepełnosprawnych jest wyposażony w platformy i winy pozwalające na swobodne poruszanie się po budynku.
8. W budynku PDKiS nie ma oznaczeń w alfabecie brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabo widzących.
9. Siedziby PDKiS nie posiada miejsca parkingowego przeznaczonego dla postoju osób niepełnosprawnych.
Budynek Domu Pracy Twórczej Osób Niepełnosprawnych posiada miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
10. Pracownicy PDKiS chętnie pomogą wszystkim osobom potrzebującym pomocy w skorzystaniu z usług świadczonych przez PDKiS i odpowiedzą na wszystkie pytania.