Poddębicki Uniwersytet III Wieku

Reaktywacja Poddębickiego Uniwersytetu III Wieku.

5 października 2016 roku Poddębicki Uniwersytet III Wieku powrócił do Poddębic po 7 letniej przerwie spowodowanej modernizacją budynku.

Uniwersytet Trzeciego Wieku ma na celu rozwój zainteresowań i pasji seniorów. Dzięki udziałowi w projekcie jego uczestnicy mogą uzupełnić wiedzę oraz nabyć praktyczne umiejętności wykorzystywania nowych technologii w życiu codziennym.

Oferta skierowana jest do mieszkańców Gminy Poddębice powyżej 60 roku życia. W ofercie słuchacze mają do wyboru zajęcia z gimnastyki, jogi, języka angielskiego, plastyki oraz informatyki. Biorą również udział w różnego rodzaju warsztatach oraz uczestniczą w imprezach kulturalnych, turystycznych i okolicznościowych.

Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem zajęć PDKiS.