Posted on

Festiwal Piosenki SOLLA 2019

XXVIII Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej SOLLA 2019
UCZESTNICY
1.Soliści, zespoły wokalne -w tym duety, działające przy przedszkolach, szkołach i ośrodkach kultury oraz zgłoszenia indywidualne, festiwal nie dotyczy chórów.
2.Festiwal obejmuje swym zasięgiem teren Powiatu Poddębickiego.
3. Kategorie wiekowe- zgodnie z rokiem urodzenia- podział może ulec zmianie:
A) 3-4-5 lat,
B) 6-7 lat,
B) 8-9-10 lat,
C) 11-12-13 lat,
D) od 14 lat.

TERMIN i MIEJSCE
1.Kwalifikacja wszystkich uczestników do udziału w Festiwalu na podstawie nagrań nadesłanych do dnia 6 maja 2019 r.
2.Osoby zakwalifikowane do Finału zostaną powiadomione e-mail lub telefonicznie przez organizatora.

PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE
28 maja 2019 r.-wtorek od godz. 10.00-Poddębicki Dom Kultury i Sportu – sala parter.
Ogłoszenie wyników strona www.pdkis.poddebice.pl

KONCERT FINAŁOWY
Oficjalne ogłoszenie wyników, wręczenie nagród 9 czerwca 2019 r. – niedziela godz. 15.00 Poddębicki Dom Kultury i Sportu

ZASADY REGULAMINOWE
1.Przesłuchania kwalifikacyjne dopuszczające do przesłuchań konkursowych – na podstawie nagrań na płytach CD dostarczonych organizatorowi pocztą, osobiście do biura lub e-mailem w formacie mp3 razem z wypełnioną kartą zgłoszenia, z podpisanym oświadczeniem i klauzulą RODO* ( załącznik nr 1 do regulaminu).
2.Nagrania kwalifikacyjne zawierają 2 utwory polskich wykonawców.
3. Osoby zakwalifikowane do konkursu zostają powiadomione, który z utworów wykonują w konkursie.
4.Dyskwalifikacją wykonawcy jest ponowne wykonanie przez niego piosenek nagrodzonych w latach poprzednich.
5.Nie dopuszcza się do udziału w przesłuchaniu wykonawców korzystających z pełnego pleybecu oraz wykonujących piosenki a capella.
6. Laureaci SOLLI 2018 (miejsc I-III), dopuszczeni są do finału bez przesłuchań po złożeniu karty zgłoszenia z tytułem utworu i dopiskiem „laureat miejsca…”do dnia 6 maja 2019 r.
7.Karty zgłoszenia do odbioru u nauczycieli lub na stronie www.pdkis.poddebice.pl oraz w sekretariacie PDKiS.
8.Dopuszcza się dowolny rodzaj i styl muzyki z wyjątkiem disco-polo.
9.Repertuar zgłoszony na karcie zgłoszeń nie może być zmieniany bez zgody organizatorów.
10.Uczestnicy zapewniają sobie własny akompaniament zarejestrowany na CD,MP3 dopuszcza się akompaniament sekcji rytmicznej nie większej niż 4 osobowej ( co należy zaznaczyć w karcie zgłoszenia).

ZASADY OGÓLNE
1.Organizator nie zwraca uczestnikom kosztów dojazdu.
2.Instruktorzy i osoby towarzyszące przybywają na koszt własny.
3.Sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga Komitet Organizacyjny w porozumieniu z jury.
4.Organizator zapewnia oprawę techniczną występu uczestnika z zastrzeżeniem konieczności dostarczenia szczegółowych informacji o potrzebach w tym zakresie w karcie zgłoszenia (opisane nagranie ze wskazaniem utworu do odtworzenia, zgłoszenie konieczności nagłośnienia instrumentu lub innych technicznych potrzeb na scenie).
5. Uczestnicy Konkursu, udzielą organizatorowi zezwolenia, w formie oświadczenia (załącznik nr 1 do regulaminu), na rozpowszechnianie swojego wizerunku w różnych formach przekazu: prasowego, telewizyjnego, filmowego, radiowego, stronach www oraz w mediach społecznościowych.
6.Uczestnicy Konkursu przeniosą nieodpłatnie na rzecz organizatora prawa do rejestracji utworów i artystycznych wykonań podczas Konkursu w zakresie ich – rejestracji telewizyjnej – nadawania oraz reemisji – utrwalenia – zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu– wprowadzenia do obrotu oraz najmu i użyczenia – wprowadzenia do pamięci komputera oraz do sieci Internet – publicznego odtwarzania oraz wyświetlania.

OCENA i NAGRODY
1.Jury oceniać będzie:
– wykonanie piosenki (m.in. emisja głosu, dykcja, artykulacja),
– dobór tonacji do możliwości głosowych wykonawcy,
– dobór repertuaru do wieku uczestnika.
2.Jury przyzna nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej oddzielnie.
3.Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

ADRES ORGANIZATORA
Poddębicki Dom Kultury i Sportu ul. Mickiewicza 9/11; 99-200 Poddębice
tel. 517667947; 436782991.; e-mail:pdkis@op.pl
Informacji udziela kierownik artystyczny :Karolina Gruchot-Krysiak

*zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych Dz.U.2018 poz. 1000 i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Karta zgłoszeniaSOLLA19 Karta zgłoszeniaSOLLA19 załacznik nr 1 SOLLA19 załacznik nr 1 SOLLA19  Regulamin SOLLA19Regulamin SOLLA19