Posted on

IX Otwarte Mistrzostwa Mażoretek Polski Środkowej 2020

Regulamin IX  Otwartych Mistrzostw Mażoretek Polski Środkowej Poddębice 2020
dla województw: łódzkiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego.
Poddębice 25-26 kwietnia 2020 r.
Nominacje do Mistrzostw Polski Mażoretek Kędzierzyn-Koźle 15-17.05.2020 oraz  do I Pucharu polski Mażoretek „Mój Pierwszy Krok” Kędzierzyn-Koźle 14.05.2020

Organizator:     
Stowarzyszenie Mażoretek Tamburmajorek I Cheerleaderek Polskich
ul. Wiejska 173 B/2  45 – 334 Opole
NIP 754-27-16-589, REGON 532313810
Kom. 0665 44 75 11   Fax. (077) 4578591
e– mail: stanislawrewienski@neostrada.pl; www.mazoretki.org;www.facebook.com/imamazoretki
KONTO SMTiCHP PKO BP SA Oddział I w Opolu  87 1020 3668 0000 5002 0010 0933

Współorganizator
Poddębicki Dom Kultury i Sportu w Poddębicach
ul.Mickiewicza 9/22, 99-200 Poddębice
Koordynator:  Karolina   Gruchot – Krysiak
Tel:      692 420 020
e-mail: pdkis@op.pl
Termin: 25-26.04.2020r.
25.04.2020 r. Sobota: przedszkolaki , kadetki, rodzice mażoretek.
Pom-pom, ,baton, flagi, buławy, mażoretki klasyczne, twirling, show, mix, mini mix (uzależnione od ilości zgłoszeń – może ulec zmianie).
26.04.2020 r. Niedziela: juniorki , seniorki.
Pom-pom ,baton, flagi, buławy, mażoretki klasyczne, twirling, show, mix, mini mix (uzależnione od ilości zgłoszeń -może ulec zmianie).

Zgłoszenia do: 30.03.2020
wysłane w wersji papierowej  lub e-mail w 2 egzemplarzach (jeden do Opola, drugi do Poddębic).

Cel imprezy:

 • animacja ruchu mażoretkowego,
 • rozwój zespołów mażoretek, tamburmajorek i cheerleaderek, •wzbogacanie wiedzy dotyczącej pracy z rekwizytem, •konfrontacja dorobku zespołów,
 • wymiana pomysłów i doświadczeń,
 • nominacje do udziału w Mistrzostwach Polski Mażoretek.

Zasady uczestnictwa:

 • obowiązuje regulamin uproszczony,
 • w imprezie biorą udział zespoły pracujące z rekwizytem – mażoretki (baton), cheerleaderki (pom-pom), tamburmajorki (buława) z flagami oraz show mażoretek,
 • zespoły, które chcą być zakwalifikowane do Mistrzostw Polski w Kędzierzynie – Koźlu 2020 mogą wykonać choreografię w defiladzie i w konkursie scenicznym łącznie lub oddzielnie (w Kędzierzynie-Koźlu łączna punktacja skutkuje przyznaniem Grand Prix i nagrodą pieniężną w pom- pom i baton),
 • pozostałe małe formy będą oceniane w występie scenicznym,
 • każdy trener/instruktor, którego zespół bierze udział w zawodach może zgłosić w solo, duo, trio, miniformacjach (w poszczególnych kategoriach tanecznych) dowolną ilość zawodników i prezentacji,
 • rejestracja uczestników odbywa się na podstawie: Formularza Zgłoszeniowego, Załącznika do Formularza Zgłoszeniowego (solo formacje) i Listy Imiennej Uczestników wraz ze zgodami na przetwarzanie danych osobowych- (załącznik nr 1 Poddębice i załączniki nr 2 Opole- właściwe przesyłasz do danego organizatora ) formularze dołączone do regulaminu.
 • opłaty zgodnie z pkt. IX Regulaminu należy wnieść na Konto SMTiCHP najpóźniej w dniu upływu terminu zgłoszenia dla Estrady Regionalnej, PKO BP SA Oddział I w Opolu 87 1020 3668 0000 5002 0010 0933,
 • wszelkie wątpliwości związane z uczestnictwem wyjaśnią Koordynatorzy Estrad, w czasie zawodów wątpliwości rozstrzyga organizator.
 • Szczegółowe informacje o elementach obowiązkowych w poszczególnych kategoriach, choreografii, technice ruchu, pracy ze sprzętem, poziomach twirlingu, informacje o muzyce do układów, strojach i stylizacji zawodników oraz kryteria i zasady oceniania znajdują się w Regulaminie SMTiCHP na roku 2019/2020 dostępnym na stronie www.mazoretki.org i jako załącznik nr 3
 • I. Kategorie wiekowe.
 • Decydujący jest rok osiągnięty w roku organizowania Mistrzostw:
  –  przedszkolaki do lat 6,
  –  kadetki – wiek 7-11,
  –  juniorki – wiek 12-14,
  –  seniorki – wiek 15 do 26,
  –  grand senior – wiek 27 i starsze (wyłącznie formacje – układ sceniczny).
 • Wiek uczestniczek solo, duo-trio, miniformacji:
  -zawodniczka może startować w każdej dyscyplinie (solo, duo, trio – BAT i POM ) tylko raz,
  -jeżeli w małych formacjach (solo, duo- trio, mini) wiek zawodników nie jest zgodny z kategorią wiekową, formacja taka jest zakwalifikowana do kategorii wiekowej odpowiadającej najstarszej zawodniczce. np.6 juniorek i 1 seniorka – grupa startuje w seniorkach,
  -w sekcji twirling startują tylko juniorki i seniorki.
 • Wiek w dużych formacjach:
  -wiek wszystkich zawodników powinien być zgodny z kategorią wiekową,
  -jeżeli to nie jest możliwe – zezwala się na udział 20% zawodniczek starszych. Zawodnicy mogą być starsi tylko o jeden rok,
  -w przypadku przekroczenia limitu, grupa startuje w starszej kategorii lub zmienia liczbę zawodników,
  –  liczba młodszych zawodników w grupie nie jest ograniczona, z zastrzeżeniem, ze mogą być młodsi o jedną kategorię,
  –  szczegółowy zapis w regulaminie SMTiCHP 2019/2020
 • II .Kategorie taneczne.
 1. BATON – mażoretki.
 2. POM-POM – cheerleaderki.
 3. SHOW – grupy.
 4. MIX – formacje.
 5. FLAG –flagi.
 6. BUŁAWY – jun. , sen.
 7. TWIRLING.

*dla kategorii mażoretek, cheerleaderek , tamburmajorek przewiduje się prezentacje
– formacja (8-25 osób)
– miniformacje(4-7osób)
– duety/trio
– solo

*dla kategorii show
– formacje

* dla kategorii mix
–  formacje ( 8-25 osób)
–  miniformacje (4-7osób) * dla kategorii flagi
–  formacje (8-25 osób)
–  miniformacje (4-7 osób)
–  duety/trio
–  solo

*dla kategorii twirling
– duety/trio
– solo

 • W kategorii przedszkolaki rozgrywane są wyłącznie konkurencje sceniczne w choreografii zespołowej w baton i pom-pom . Nie ma prezentacji solo, duo-trio, mini.
 • W kategorii przedszkolaki konkurencje sceniczne będą sędziowane i nagradzane słodyczami oraz miejscem: od 1 do 3 (bez tytułów mistrzowskich).
 • W kategorii rodzice mażoretek rozgrywane są konkurencje sceniczne wyłącznie w choreografii zespołowej scenicznej w baton i pom-pom, show. Nie ma prezentacji solo, duo, trio, mini.
 • W kategorii rodzice mażoretek konkurencje sceniczne będą sędziowane i nagradzane miejscem od 1 do 3 (bez tytułów mistrzowskich).
 • W kategorii twirling prezentacje solo i duo nie mogą się powtórzyć w wersji uproszczonej w kategorii baton.
 • W przypadku małej ilości zgłoszeń organizator ma prawo łączenia kategorii.

III. Formacje (grupy):
-w formacjach startuje od 8 – 25 zawodników,
–  w formacjach w sekcji BAT, BUŁAWA, startować mogą tylko dziewczyny,
–  w sekcji POM-POM, SHOW, MIX i FLAG, jeżeli grupa liczy więcej niż 12 zawodników, 1/6 mogą stanowić chłopcy,
–  formacje startujące w kategorii mażoretek klasycznych nie mogą startować w kategorii formacji baton,
–  zawodniczka może reprezentować tylko jedną zgłoszoną grupę.

IV.Solo, duo, trio, miniformacje :
–  w solo formacjach baton startują tylko dziewczyny,
–  mini formacje liczą 4 – 7 zawodników,
–  w mini formacjach POM-POM, MIX i FLAG może startować maksymalnie 3 chłopców,
–  w solo twirling mogą brać udział zarówno dziewczyny jak i chłopcy,
–  jeżeli pełny skład zgłoszonej mini formacji liczy 7 osób, a ilość zmienia się na 6, 5 lub 4, należy poinformować komisję sędziowską najpóźniej przed prezentacją.

V. Czas wykonywania programów.
-Formacje – defilada max 3 min., dopuszcza się: I wersja – trasa 100 m (tradycyjnie), II wersja – 4×25 m z nawrotami o 180 stopni.
-Formacje – układ na podium min. 2.30 min. – max. 3.00 min.
-Solo, duo/trio, miniformacje – min. 1.15 min. – max. 1.30 min.
– Twirling – min. 1.15 min.- max 2.30 min.
-Show – min. 2.30 min. – max. 4 .00 min

VI.Rekwizyty:
–  tamburmajorki – buławki,
–  mażoretki – jeden lub dwa batony dla każdej z mażoretek,
–  cheerleaderki – dwie podstawowe sztuki pomponów dla każdej zawodniczki,
– show – można korzystać z dowolnego sprzętu, jednak w przypadku użycia sprzętu baton i/ lub pom-pom może być on użyty jako rekwizyt uzupełniający,
–  flagi- jedna lub dwie flagi dla każdej z mażoretek,
–  twirling -jeden baton.

VII. Kryteria ocen:
-dobór repertuaru,
-choreografia i kompozycja,
-technika tańca,
-technika pracy z rekwizytem,
-podkład muzyczny,
-oprawa sceniczna i kostiumy,
-ogólny wyraz artystyczny.

 • Komisja artystyczna w wyniku oceny prezentowanych programów przyzna zespołom dyplomy oraz nagrody oraz nominuje wykonawców do udziału w Mistrzostwach Polski w Kędzierzynie – Koźlu.

VIII. Postanowienia końcowe.

 1. Konkurs ma charakter otwarty z udziałem publiczności.
 2. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu Konkursu .
 3. Zespoły zobowiązane są do przygotowania nagrań na nośnikach CD lub pendrive.
 4. Uczestnicy zobowiązani są do wykorzystywania utworów, artystycznych wykonań i fonogramów z poszanowaniem praw autorskich lub pokrewnych ich twórców, artystów wykonawców oraz producentów.
 5. ZAiKS za utwory, do których przygotowano prezentacje, po stronie wykonawcy.
 6. Zespoły prezentują się przy jednakowym białym oświetleniu.
 7. Obowiązuje zakaz używania ognia, efektów pirotechnicznych, dymów, oraz własnego oświetlenia.
 8. Każdy zespół posiada opiekunów zgodnie z przepisami obowiązującymi w placówkach oświatowych.
 9. Organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu oraz ubezpieczenia.
 10. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione w garderobie i na terenie obiektu.
 11. Organizatorzy zapewnią służby medyczne na potrzeby doraźne.
 12. Uczestnicy Konkursu udzielą organizatorom zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych oraz rozpowszechnianie swojego wizerunku w różnych formach przekazu: prasowego, telewizyjnego, filmowego, radiowego, stronach www oraz w mediach społecznościowych w formie. Zgody na przetwarzanie danych osobowych dzieci i ich rodziców/opiekunów prawnych w związku z udziałem w wydarzeniach wyszczególnionych w załączniku do Regulaminu (zał. 1 i zał. 2 ).
 13. Uczestnicy Konkursu przeniosą nieodpłatnie na rzecz organizatora prawa do rejestracji utworów i artystycznych wykonań podczas Konkursu w zakresie ich:-rejestracji telewizyjnej,– nadawania oraz reemisji,– utrwalenia,– zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu,– wprowadzenia do obrotu oraz najmu i użyczenia,– wprowadzenia do pamięci komputera oraz do sieci Internet,– publicznego odtwarzania oraz wyświetlania.Uczestnicy Konkursu, trenerzy/instruktorzy, opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w zakresie niezbędnym do prawidłowej współpracy z organizatorami:
 1. a) trenerzy/instruktorzy, opiekunowie wraz z Formularzem zgłoszeniowym przesyłają wypełnioną i podpisaną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu oraz
 2. b) oświadczenie o posiadaniu zgód rodziców/opiekunów prawnych uczestników wydarzeń do przetwarzania danych osobowych przez administratorów zgodnie z formularzem stanowiącym zał. nr 1 i zał. nr 2 do Regulaminu.
 3. Sprawy sporne i losowe rozstrzyga organizator.

IX. Opłaty.

 • OPŁATY REJSTRACYJNE: 160 zł od zespołu w danej kategorii wiekowej i tanecznej
  (osobno kadetki, juniorki, seniorki- oddzielnie kategoria baton, kategoria pom-pom, mix, show) za każdą konkurencję zespołową oddzielnie.
 • OPŁATY STARTOWE : 16 zł od osoby w zespole dla każdej prezentacji oddzielnie (jeżeli członkinie tego zespołu wystąpią solo to dodatkowo należy uiścić opłatę) – informacje szczegółowe wyjaśniają koordynatorzy
 • Członkowie SMTiCHP, którzy wstąpili do organizacji przed 10.05.2019 r. z uregulowanymi opłatami członkowskimi do marca 2020 zwolnieni są z opłat rejestracyjnych i startowych
  Opłaty rejestracyjne i startowe pobierane są wyłącznie od uczestników – tancerzy i zgłoszonych tancerzy rezerwowych (nie dotyczą trenerów, opiekunów, choreografów itp

Formularz zgłoszeniowy 2020 REGULAMIN Poddębice 2020 załacznik nr 1 Poddębice 2020 załacznik nr 2 Opole 2020 Regulamin SMTiChP2020

KLAUZULA INFORMACYJNA
Administratorami Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka są Poddębicki Dom Kultury i Sportu z siedzibą w Poddębicach przy ul. Mickiewicza 9/11, 99-200 Poddębice, tel. 436782991, e-mail: pdkis@op.pl, reprezentowany przez Dyrektora

 1. Z powołanym Inspektorem ochrony danych w Poddębickim Domu Kultury i Sportu w Poddębicach jest możliwy kontakt telefoniczny pod nr 697021576 lub za pośrednictwem adresu e-mail administratora: pdkis@op.pl .
 2. W związku z organizacją „Otwartych Mistrzostw Mażoretek Polski Środkowej Poddębice 2020 dla województw: łódzkiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego” administratorzy przetwarzają dane osobowe uczestników i rodziców/opiekunów prawnych:
 3. a) imię i nazwisko uczestnika oraz rok urodzenia wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica/opiekuna prawnego w celu udziału dziecka w konkursie i kontaktu z rodzicem/opiekunem prawnym w związku z udziałem w konkursie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 4. b) imię i nazwisko uczestnika oraz rok urodzenia w celu informowania przez administratorów o organizacji VIII Otwartych Mistrzostw Mażoretek Polski Środkowej Poddębice 2019 dla województw: łódzkiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego, udziale dziecka w konkursie i jego wynikach – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane do dnia/do czasu przedawnienia roszczeń związanych organizacją i przebiegiem konkursu, nie dłużej jednak niż 2 lata od jego zakończenia.
 6. Dane osobowe zostaną przekazane do państwa trzeciego w związku z przechowywaniem danych osobowych na serwerze Facebook.
 7. Ma Pan/i prawo do:
 8. a) dostępu do treści danych osobowych dziecka i własnych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 9. b) do wniesienia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania (przez Panią/Pana), że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/i lub dziecka narusza przepisy RODO.
 10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych wymienionych w:
 11. a) pkt 3 a) jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości wzięcia udziału przez dziecko w konkursie,
 12. b) pkt 3 b) jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości informowania przez administratora o organizacji konkursu z udziałem dziecka w konkursie i uzyskanym przez nie wyniku.
 13. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.