Posted on

Wielkanocny Konkurs Plastyczny.

Konkurs Plastyczny na Kartkę Wielkanocną 2020
Uczestnicy:
Przedszkolaki grup sześciolatków, dzieci klas 0 działających przy Szkołach Podstawowych, uczniowie Szkół Podstawowych, i Szkół Ponadpodstawowych z terenu Miasta i Gminy Poddębice.
Cel:
⦁ tworzenie kompozycji plastycznych związanych z polskimi obrzędami,
⦁ nawiązanie do polskich i chrześcijańskich tradycji obchodzenia świąt
⦁ Wielkanocy
⦁ kształcenie poczucia wartości dziedzictwa kulturowego i odpowiedzialności za jego trwanie,
⦁ prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży,
⦁ stworzenie możliwości powszechnego udziału młodzieży uzdolnionej w dziedzinie sztuk plastycznych w konfrontacji z rówieśnikami.
Tematyka:
Samodzielne opracowanie kartki wielkanocnej oddającej nastrój i atmosferę towarzyszącą świętom Wielkanocy .
Wymogi dotyczące prac:
⦁ uczestnik konkursu może zgłosić indywidualnie 1 prace,
⦁ kartki należy wykonać w formie płaskiej z dowolnego materiału i w dowolnej technice (farby, kredki, pastele, wycinanka, wyklejanka itp.),
⦁ format prac: kartka składana o wymiarach 15x11cm (wielkość kopertowa),
⦁ każda praca, bez względu na sposób dostarczenia, powinna zostać opisana według wzoru: a) imię i nazwisko, b) wiek, c) szkoła.
Kryteria oceniania prac:
Przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę:
⦁ samodzielność wykonania prac – zwłaszcza prac młodszych dzieci,
⦁ pomysłowość, innowacyjne podejście do tematu,
⦁ różnorodność wykorzystanych materiałów,
⦁ zgodność pracy z tematem,
⦁ estetyka wykonania i wkład pracy,
⦁ różnorodność wykorzystanych materiałów,
⦁ ogólny wyraz artystyczny pracy.
Terminy:
⦁ składanie prac razem z załącznikiem RODO zgoda-RODOW20 do 20 marca 2020 r. na adres Poddębickiego Domu Kultury i Sportu; ul. Mickiewicz 9/11; 99-200 Poddębice; tel.517 667 947
⦁ wręczenie nagród dla laureatów podczas podsumowania – kwiecień 2020 r. (o konkretnym terminie laureaci zostaną poinformowani poprzez szkoły)
Postanowienia końcowe:
• termin zgłaszania prac jest ostateczny,
• organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zatrzymania prac oraz ich publikowania i reprodukowania (z podaniem danych osobowych autora) bez wypłacania honorariów autorskich,
• organizatorzy zastrzegają sobie prawa interpretacji niniejszego regulaminu,
• zgłoszenie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.