Posted on

Zajęcia muzyczne w PDKiS

Informujemy, iż po sugestiach rodziców zostaje zmieniony cennik za naukę gry na instrumentach oraz zajęcia wokalne.

 1. Nauka gry na instrumentach muzycznych (gitara, keyboard, fortepian)
  a)Dzieci
  30 zł/ zajęcia indywidualne jednorazowe (godzina lekcyjna – 30 min.)
  120 zł/ zajęcia indywidualne za m-c (4 zajęcia) (4 x godzina lekcyjna – 4 x 30 min.)
  b)Dorośli
  50 zł/ zajęcia indywidualne jednorazowe (godzina lekcyjna – 45 min.)
  150 zł/ zajęcia indywidualne za m-c (4 zajęcia) (4 x godzina lekcyjna – 4 x 45 min.
  2. Zajęcia wokalne
  a) Dzieci
  30 zł/ zajęcia indywidualne jednorazowe (godzina lekcyjna – 30 min.)
  25 zł/ zajęcia w parze jednorazowe (godzina lekcyjna – 30 min.)
  120 zł/ zajęcia indywidualne za m-c (4 zajęcia) (4 x godzina lekcyjna – 4 x 30 min.)
  100 zł/ zajęcia w parze za m-c (4 zajęcia) (4 x godzina lekcyjna – 4 x 30 min.)
  b)Dorośli
  50 zł/ zajęcia indywidualne jednorazowe (godzina lekcyjna – 45 min.)
  30 zł/ zajęcia w parze jednorazowe (godzina lekcyjna – 45 min.)
  150 zł/ zajęcia indywidualne za m-c (4 zajęcia) (4 x godzina lekcyjna – 4 x 45 min.)
  120 zł/ zajęcia w parze za m-c (4 zajęcia) (4 x godzina lekcyjna – 4 x 45 min.)

ZAPRASZAMY!!!