Posted on

Konkurs plastyczny skierowany do osób niepełnosprawnych

Poddębicki Dom Kultury i Sportu organizuje konkurs plastyczny „Kartka bożonarodzeniowa” skierowany do osób niepełnosprawnych, które ukończyły 15 rok życia.
Celem konkursu jest:
– pobudzanie inwencji twórczej,
– rozbudzanie szeroko pojmowanych zainteresowań plastycznych,
– rozwijanie wyobraźni plastycznej,
– promocja osób niepełnosprawnych uzdolnionych plastycznie.
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie maksymalnie dwóch prac plastycznych, techniką z wykorzystaniem różnych materiałów zgodnie z regulaminem konkursu.
Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy dostarczyć do Organizatora do dnia 26.11.2021 r. (UWAGA!!! Zmiana adresu siedziby PDKiS).
Regulamin wraz z kartą zgłoszeniową dostępny poniżej.
Zapraszamy do udziału w konkursie!!! :-)))))))

Regulamin konkursu plastycznego ‚Kartka bożonarodzeniowa” wraz z kartą zgłoszeniową