Posted on

Wielkanocny Konkurs Plastyczny

Konkurs Plastyczny na Kartkę Wielkanocną 2019
Organizator: Poddębicki Dom Kultury i Sportu
Uczestnicy:
Dzieci klas 0 działających przy Szkołach Podstawowych, uczniowie Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Szkół Ponadgimnazjalnych z terenu Miasta i Gminy Poddębice.
Cel:
• tworzenie kompozycji plastycznych związanych z polskimi obrzędami,
nawiązanie do polskich i chrześcijańskich tradycji obchodzenia świąt Wielkanocy
• kształcenie poczucia wartości dziedzictwa kulturowego i odpowiedzialności za jego trwanie,
• prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości młodzieżowej,
• stworzenie możliwości powszechnego udziału młodzieży uzdolnionej w dziedzinie sztuk plastycznych w konfrontacji z rówieśnikami,
Tematyka:
Samodzielne opracowanie kartki wielkanocnej oddającej atmosferę towarzyszącą świętom.
Wymogi dotyczące prac:
• uczestnik konkursu może zgłosić indywidualnie tylko jedną prace
• prace zbiorowe nie będą oceniane,
• kartki należy wykonać w formie płaskiej z dowolnego materiału i w dowolnej technice (farby, kredki, pastele, wycinanka, wyklejanka itp.),
• ocenie nie będą podlegać prace wykonane w technice komputerowej i wykonane przez naklejenie plasteliny, kasz, makaronów, ryżu itp. materiałów sypkich.
• format prac: kartka składana o wymiarach 15x11cm (wielkość kopertowa),
• każda praca, bez względu na sposób dostarczenia, powinna zostać opisana według wzoru: a) imię i nazwisko, b) wiek, c) szkoła, d) telefon kontaktowy.
Kryteria oceniania prac:
• zgodność pracy z tematem,
• pomysłowość, oryginalność,
• estetyka wykonania i wkład pracy,
• różnorodność wykorzystanych materiałów,
• ogólny wyraz artystyczny pracy.
Terminy:
• prace należy przesłać do 03.04.2019 r. na adres Poddębickiego Domu Kultury i Sportu; ul. Mickiewicz 9/11; 99-200 Poddębice; tel.517 667 947 wraz z podpisanym załącznikiem nr 1
• wręczenie nagród dla laureatów nastąpi podczas podsumowania – o konkretnym terminie laureaci zostaną poinformowani poprzez szkoły
Postanowienia końcowe:
• termin zgłaszania prac jest ostateczny,
• organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zatrzymania prac oraz ich publikowania i reprodukowania (z podaniem danych osobowych autora) bez wypłacania honorariów autorskich,*
• organizatorzy zastrzegają sobie prawa interpretacji niniejszego regulaminu,
• zgłoszenie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu
*ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.081997 r. Dz.U. Nr 133 poz. 833 z póz. zm.

konkurs wielkanoc2019zgoda RODO