Posted on

Zapraszamy do udziału w projekcie…

   Fundacja Edukacyjna SIŁACZKA jest realizatorem projektu Aktywni z SIŁACZKĄ, realizowanego w ramach ministerialnego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 edycja 2021 r.
Głównym celem projektu jest dążenie do trwałej poprawy jakości życia seniorów – poprzez aktywizację społeczną.
Głównym działaniem projektu jest realizacja cyklu zajęć obejmujących: zajęcia aktywności ruchowej, praktyczne ćwiczenia pamięci z elementami wykładowymi na temat zaburzeń funkcji intelektualnych, relaksacje, warsztaty zdrowego stylu życia, warsztaty edukacyjno-kulturalne i z zakresu nowych technologii oraz integracyjne, w tym wyjazdowe. Zajęcia odbywać się będą z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia publicznego.
Nie przewiduje się pobierania żadnych opłat od odbiorców zadania. Realizator projektu zapewni wszelkie niezbędne materiały.
   Zapraszamy seniorki i seniorów z Poddębic i okolic do wzięcia udziału w powyższych aktywnościach.
Kontakt:
Fundacja Edukacyjna SIŁACZKA
ul. Pługowa 21, 94-238 Łódź
​e-mail: kontakt@silaczka.org.pl www.silaczka.org.pl tel. 513-931-905