Posted on

Zapisy na zajęcia trwają…

Poddębicki Dom Kultury i Sportu przypomina, iż rozpoczęły się zajęcia dla dzieci i dorosłych.

Przyjdź!!!

Zapisz się i spędź miło popołudnia!!!
Z nami rozwiniesz swoje zainteresowania i odnajdziesz nowe hobby.
Zainwestuj w swój rozwój.

1. Nauka gry na instrumentach muzycznych (gitara, keyboard, fortepian)
a) Dzieci
30 zł/ zajęcia indywidualne jednorazowe (godzina lekcyjna – 30 min.)
120 zł/ zajęcia indywidualne za m-c (4 zajęcia) (4 x godzina lekcyjna – 4 x 30 min.)
b) Dorośli
50 zł/ zajęcia indywidualne jednorazowe (godzina lekcyjna – 45 min.)
150 zł/ zajęcia indywidualne za m-c (4 zajęcia) (4 x godzina lekcyjna – 4 x 45 min.

2. Zajęcia wokalne
a) Dzieci
30 zł/ zajęcia indywidualne jednorazowe (godzina lekcyjna – 30 min.)
25 zł/ zajęcia w parze jednorazowe (godzina lekcyjna – 30 min.)
120 zł/ zajęcia indywidualne za m-c (4 zajęcia) (4 x godzina lekcyjna – 4 x 30 min.)
100 zł/ zajęcia w parze za m-c (4 zajęcia) (4 x godzina lekcyjna – 4 x 30 min.)
b) Dorośli
50 zł/ zajęcia indywidualne jednorazowe (godzina lekcyjna – 45 min.)
30 zł/ zajęcia w parze jednorazowe (godzina lekcyjna – 45 min.)
150 zł/ zajęcia indywidualne za m-c (4 zajęcia) (4 x godzina lekcyjna – 4 x 45 min.)
120 zł/ zajęcia w parze za m-c (4 zajęcia) (4 x godzina lekcyjna – 4 x 45 min.)

3. Zajęcia plastyczne dla dzieci
I grupa – dzieci do 7 lat – 50 zł/ m-c (4 zajęcia) (4 x godzina lekcyjna – 4 x 45 min.)
II grupa – dzieci powyżej 7 lat – 50 zł/ m-c (4 zajęcia) (4 x godzina lekcyjna – 4 x 45 min.)

4. Zajęcia plastyczne dla dorosłych
zajęcia grupowe – 50 zł/ m-c (4 zajęcia) (4 x godzina lekcyjna – 4 x 45 min.)

5. Zajęcia Mażoretek – zajęcia grupowe:
I grupa – zaawansowana/seniorki – 60 zł/ m-c (4 zajęcia) (4 x godzina lekcyjna – 4 x 45 min.)
II grupa – nowy nabór – 60 zł/ m-c (4 zajęcia) (4 x godzina lekcyjna – 4 x 45 min.)
III grupa – kadetki – 60 zł/ m-c (4 zajęcia) (4 x godzina lekcyjna – 4 x 45 min.)

Informacje pod numerem telefonu 517-667-947