Posted on

Wystawa „Hu ha!!! Niechaj Polska zna, jakich synów ma”

„Hu Ha!!! Niechaj Polska zna jakich synów ma! Wystawa w 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego” zorganizowana została przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi w ramach projektu „Zwycięstwo ducha, zwycięstwo odwagi, zwycięstwo miłości Ojczyzny” dofinansowanego ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”. Wystawa jest dostępna do obejrzenia w Miejskiej I Gminnej Bibliotece Publicznej im. Ziemowita Skibińskiego w Poddębicach.
Ogłoszenie Manifestu Tymczasowego Rządu Narodowego z 22.01.1863 r. traktowane jest jako początek Powstania Styczniowego, najdłuższego zrywu narodowego w okresie zaborów. Zbrojny opór przeciwko Imperium Rosyjskiemu trwał do połowy 1864, miał charakter partyzancki i objął swym zasięgiem Królestwo Polskie i część wschodnich kresów dawnej Rzeczypospolitej. Bezprecedensowy, desperacki Zryw Styczniowy wciągnął w swą orbitę ogromne rzesze polskich patriotów i zyskał silne poparcie zagranicznych sojuszników. W obronie narodowych praw Polaków wypowiadali się dyplomaci, parlamentarzyści i rządy wielu krajów europejskich. Działanie te nie odniosły większego skutku, a po upadku powstania represje carskie osiągnęły nienotowaną wcześniej skalę.
Wydarzenia te zasługują na najwyższy honor, na należyte upamiętnienie, a pamięć o uczestnikach walk lat 1863-64 nie może zaniknąć.