Pielęgnacja drzewostanu na terenie Parku Miejskiego – Ogrodu Zmysłów w Poddębicach – etap I

„Pielęgnacja drzewostanu na terenie Parku Miejskiego – Ogrodu Zmysłów w Poddębicach – etap I”
Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Całkowita wartość zadania 143.000,00 złotych
Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji 128.700,00 złotych
Zakres prac:
– cięcia pielęgnacyjna w koronach drzew o obwodzie pnia do 150 cm- 148 szt.
– cięcia pielęgnacyjna w koronach drzew o obwodzie pnia od 150 cm do 200 cm- 24 szt.
– cięcia pielęgnacyjna w koronach drzew o obwodzie pnia od 200 cm do 250 cm- 3 szt.
– cięcia pielęgnacyjna w koronach drzew o obwodzie pnia od 250 cm do 300 cm- 2 szt.
– założenie wiązań 2 tonowych – 31 szt.
– wycinka drzew – 38 szt.
– nadzór nad pracami konserwatorskimi – 1 szt.

www.wfosigw.lodz.pl