Posted on

PDKiS realizuje grant LGD „Podkowa”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Grant pn.: „Wydawnictwa poddębickie łączą pokoleniamający na celu: wzmocnienie kapitału społecznego Gminy Poddębice poprzez aktywizację mieszkańców oraz przyczynienie się do zwiększenia wiedzy mieszkańców o miejscowości” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 Do realizacji projektu zapraszamy osoby mieszkające na terenie gminy Poddębice do 35 roku życia, które przygotują materiały wykorzystane do realizacji projektu. Kontakt i więcej informacji przez e-mail:pdkis@op.pl