Posted on

Otrzymaliśmy dofinansowanie z WFOŚiGW z Łodzi!!!

UWAGA!!! UWAGA!!!
Drodzy Państwo miło nam poinformować, iż otrzymaliśmy dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Łodzi na zadanie „Pielęgnacja drzewostanu na terenie Parku Miejskiego – Ogrodu Zmysłów w Poddębicach – I etap” w wysokości 128.700,00zł, gdzie całkowity koszt operacji to 143.000,00zł.
W wyniku realizacji zadania poprawie ulegnie stan zdrowotny drzewostanu. Prace pielęgnacyjne wpłyną na podniesienie walorów przyrodniczych parku oraz estetykę terenu objętego zadaniem. Liczba drzew poddanych pracom pielęgnacyjnym i zabezpieczającym to 177 szt.
Zadanie będzie wykonane jeszcze w tym roku dlatego prosimy o wyrozumiałość w związku z powstałymi utrudnieniami.