Posted on

Monitoring

Poddębicki Dom Kultury i Sportu w Poddębicach prowadzi monitoring wizyjny obiektów położonych przy ul. Mickiewicza 9/11 i obiektu użytkowego przy ul. Konopnickiej 15 oraz terenu wokół nich w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz ochrony mienia. Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowią art. 9a ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.). Administratorem systemu monitoringu jest Poddębicki Dom Kultury i Sportu z siedzibą w Poddębicach przy ul. Mickiewicza 9/11. Kontakt z Inspektorem ochrony danych jest możliwy pod numerem tel. 697-021-576. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres nieprzekraczający 3 miesiące. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.  Poniżej Regulamin monitoringu.

Regulamin monitoringu PDKiS