Posted on

MiGBP organizuje konkurs plastyczny skierowany do osób niepełnosprawnych…

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Ziemowita Skibińskiego w Poddębicach organizuje konkurs plastyczny „Książka – mój przyjaciel” skierowany do osób niepełnosprawnych, które ukończyły 15 rok życia.
Celem konkursu jest: pobudzanie inwencji twórczej, rozbudzanie szeroko pojmowanych zainteresowań plastycznych, rozwijanie wyobraźni plastycznej, promocja osób niepełnosprawnych uzdolnionych plastycznie.
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, techniką z wykorzystaniem różnych materiałów zgodnie z regulaminem konkursu. Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy dostarczyć do Organizatora do dnia 30.09.2021 r. Regulamin wraz z kartą zgłoszeniową dostępny poniżej.
Zapraszamy do udziału w konkursie!!! :-)))))))

Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową