Posted on

Konkurs plastyczny „Zakochaj się w Ogrodzie Zmysłów…” skierowany do osób niepełnosprawnych

Poddębicki Dom Kultury i Sportu organizuje konkurs plastyczny „Zakochaj się w Ogrodzie Zmysłów…”.

Konkurs skierowany jest do osób niepełnosprawnych, które ukończyły 15 rok życia. Celem konkursu jest: pobudzanie inwencji twórczej, rozbudzanie szeroko pojmowanych zainteresowań plastycznych, rozwijanie wyobraźni plastycznej, promocja osób niepełnosprawnych uzdolnionych plastycznie oraz pokazanie piękna Ogrodu Zmysłów w Poddębicach.

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie maksymalnie dwóch prac plastycznych, techniką dowolną z wykorzystaniem różnych materiałów zgodnie z regulaminem konkursu.

Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy dostarczyć do Organizatora do dnia 02.10.2023 r.

Zapraszamy do udziału w konkursie!!!


Regulamin konkursu „Zakochaj się w Ogrodzie Zmysłów…” wraz z kartą zgłoszeniową.