Kino Remiza

Projekt „Kino Remiza” realizowany od sierpnia 2019 r.  polega na organizacji projekcji filmów polskich w Poddębicach i gminie, głównie w remizach strażackich. „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”