Posted on

Festiwal Piosenki „Solla 2022” o zasięgu gminnym pod patronatem Burmistrza Poddębic

Poddębicki Dom Kultury i Sportu organizuje XXIX Festiwal Piosenki „SOLLA 2022” o zasięgu gminnym pod patronatem Burmistrza Poddębic.
Celem Festiwalu jest:
– prezentacja umiejętności wokalnych,
– propagowanie kultury muzycznej, popularyzacja piosenek, walorów artystycznych i wychowawczych,
– samokształcenie muzyczne, możliwość niezależnej prezentacji ulubionych przebojów, własnych utworów oraz sprawdzenie siebie,
– poszukiwanie osób szczególnie uzdolnionych,
– wspieranie i promowanie talentów oraz prezentacji i ich umiejętności wokalnych i dorobku artystycznego,
– wyłonienie utalentowanej młodzieży oraz dorosłych i zachęcenie ich do pracy twórczej w zakresie muzyki.
Kartę zgłoszeniową należy dostarczyć do dnia 27.05.2022 r. do Poddębickiego Domu Kultury i Sportu.
Poniżej regulamin wraz z kartą zgłoszeniową.

Regulamin XXIX Festiwalu Piosenki SOLLA 2022 o zasięgu gminnym pod patronatem Burmistrza Poddębic