Posted on

Debata społeczna w Poddębicach „Bezpieczny Senior”

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach zorganizowało debatę społeczną pod hasłem ,,Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – masz na nie wpływ” – Bezpieczny Senior. Kluczowym elementem debaty było wskazanie uczestnikom zagrożeń zdiagnozowanych na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz uświadamianie o zagrożeniach na drodze i w Internecie. Do dyskusji o bezpieczeństwie włączyli się słuchacze Uniwersytetu III Wieku oraz mieszkańcy Poddębic.

15 czerwca 2022 roku w Poddębickim Domu Kultury i Sportu odbyła się debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu mieszkańców. W spotkaniu oprócz I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Poddębicach – mł.insp. Jarosława Zielińskiego, oficera prasowego,dzielnicowego miasta Poddębice, patrolu WPiRD oraz policjantki ds. Nieletnich i Patologii,  udział wzięła Wioletta Świt-Pawlak – Powiatowy Rzecznik Konsumentów.
Kluczowym elementem debaty było wskazanie mieszkańcom zagrożeń zdiagnozowanych na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także potrzebę oczekiwań społeczności lokalnej w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Podczas prezentacji dzielnicowy przedstawił informację dotyczącą porządku publicznego na terenie miasta Poddębice, podkreślając przy tym wiodącą rolę społeczności lokalnej w wymianie informacji na temat potencjalnych zagrożeń. Omówił także założenia programu „Dzielnicowy bliżej nas”, informując o możliwości i sposobach kontaktu z policjantem, „pierwszego kontaktu”.
Realizując akcję informacyjno-edukacyjną „Seniorze nie daj się oszukać” policjantka przestrzegała słuchaczy o metodach oszustw w Internecie. Szczegółowo omówiła jak się zachować, gdy senior pada ofiarą oszusta oraz jak do tego nie dopuścić.
Pani ani Wioletta Świt-Pawlak przybliżyła wszystkim zagadnienia dotyczące praw konsumenta i rozważnego podpisywania różnego rodzaju umów oraz możliwości odstąpienia od nich. Przytoczyła sytuacje w jakich konsument może się zwrócić o pomoc oraz zachować szczególną czujność w przypadku podejrzanych ofert. Omówiła na jakiej zasadzie działają obwoźni handlarze i jakie argumenty wykorzystują, aby przekonać klienta o atrakcyjności sprzedawanego towaru.

Wszyscy zebrani mieli możliwość wyrażenia swoich spostrzeżeń i uwag na temat poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta. Policjanci na bieżąco udzielali odpowiedzi na pytania mieszkańców, realizując tym samym założenia przedmiotowej debaty. Po zakończeniu spotkania uczestnicy wypełnili ankiety podsumowujące przedsięwzięcie, jak również podzielili się swoimi sugestiami i spostrzeżeniami, które teraz będą podstawą do sformułowania rekomendacji dla Policji oraz pozostałych podmiotów mogących mieć wpływ na poprawę bezpieczeństwa na tym terenie.

Źródło: http://www.poddebice.policja.gov.pl/epd/informacje/73477,Debata-spoleczna-w-Poddebicach-quotBezpieczny-Seniorquot.html