Pielęgnacja drzewostanu na terenie Parku Miejskiego – Ogrodu Zmysłów w Poddębicach -etap I

Pielęgnacja drzewostanu zabytkowego parku pałacowego w Poddębicach

Pielęgnacja drzewostanu zabytkowego parku pałacowego w Poddębicach

– etap I „Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Całkowita wartość zadania                                                                                  119 568,00 złotych

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji               106 618,00 złotych

http://www.zainwestujwekologie.pl/