Pielęgnacja drzewostanu etap II

Pielęgnacja drzewostanu zabytkowego parku pałacowego w Poddębicach – etap II „Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Całkowita wartość zadania 124 408,00 złotych

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji 111 680,00  złotych

http://www.zainwestujwekologie.pl/