Wzmocnienie potencjału społecznego oraz promocja LGDPodkowa poprzez zakup mażoretkowych strojów tanecznych.

 Poddębicki Dom Kultury podpisał umowę na realizację wniosku w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Tytuł grantu „Wzmocnienie potencjału społecznego oraz promocja LGDPodkowa poprzez zakup mażoretkowych strojów tanecznych”.